Обиколка на завода

Офис сграда на фирмата и дисплей на работилница

фабрика (1)

фабрика (2)

Дисплей на основното оборудване за обработка

фабрика (11)

фабрика (13)

фабрика (14)

фабрика (12)

фабрика (18)

фабрика (16)

фабрика (15)

фабрика (17)

фабрика (19)

фабрика (20)

фабрика (21)

фабрика (23)

фабрика (22)

фабрика (25)

фабрика (24)

фабрика (26)

фабрика (27)

фабрика (28)

фабрика (30)

фабрика (29)

фабрика (31)

Основни инструменти за проверка

инст (1)

инст (2)

инст (3)

инст (4)

инст (5)